Zanim wybierze się odpowiedni egzamin językowy, warto rozeznać się, który egzamin najbardziej będzie nam odpowiadał. Mimo wielu dostępnych egzaminów językowych, tylko niektóre z nich są odpowiednie, jeżeli chodzi o chęć zapunktowania w procesie emigracyjnym. Dotyczy to przede wszystkim takich krajów jak Kanada czy Nowa Zelandia. Istnieje jednak specjalna wersja testu IELTS , jeżeli rozważa się wyjazd do Wielkiej Brytanii, by tam na dłużej zamieszkać.

Najbardziej znanym jest egzamin IELTS , jednak drugim uznanym egzaminem jest także TOEFL. Jeden, jak i drugi sprawdzają zawarte w nich specjalistyczne słownictwo, jak również umiejętność logicznego myślenia, argumentowania i wyciągania wniosków lecz także czytania ze zrozumieniem artykułów naukowych, odczytywania widocznych wykresów oraz zrozumienia słownictwa przydatnego przede wszystkim w codziennym życiu.
Co ciekawe, widoczna różnica jest taka, że IELTS obowiązuje w Wielkiej Brytani, a egzamin TOEFL w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też warto wziąć pod uwagę to, jaki kraj angielskojęzyczny podlega pod te dwa główne kierunki – brytyjski lub amerykański. I tak w przypadku chociażby Kanady, tam konieczny okazuje się egzamin International English Language Testing System.
Obydwa certyfikaty są ważne zazwyczaj dwa lata, choć ta kwestia jest zależna od instytucji, w której jest on potrzebny. Poszczególne firmy czy uczelnie, a nawet publiczne instytucje mogą wprowadzać własne przepisy, o których warto dowiedzieć się dużo wcześniej.

Warto także zaznajomić się z wszystkimi informacjami na temat tych dwóch certyfikatów, ponieważ różnice oprócz tego, że dotyczą dwóch krajów anglojęzycznych, są także znaczące. Pomijając kwestie techniczne, to różnice te dotyczą zwłaszcza ceny czy sposobu przygotowywania się do nich, jak również miejsca, w którym można przystąpić do tego ważnego egzaminu. Powyższe kwestie są znaczące, zwłaszcza, gdy do podjęcia jest przed nami ważna decyzja. Warto jednak pamiętać, że niezależnie od tego, który egzamin wybierzemy, zawsze jest możliwość przystąpienia do drugiej wersji ważnej w innym kraju.