Budownictwo jest niezwykle ważną częścią gospodarki we wszystkich państwach. Jak wykazują doświadczenia, jeśli budownictwo funkcjonuje dobrze, pobudza to ogólnokrajową gospodarkę i przyczynia się to do rozwoju kraju. Mówiąc gospodarka nie mamy na myśli jedynie budownictwa jednorodzinnego, ale również budowę obiektów publicznych, sportowych, mostów, dróg i wiele jeszcze innych. W naszym kraju budownictwo przez ostatnie dziesięciolecia przeżywało swoje wzloty i upadki.

 

Najgorzej było traktowane budownictwo jednorodzinne. Po zakończeniu drugiej wojny światowej okazało się, że gwałtownie pogorszyły się warunki mieszkaniowe wielu rodzin. Przyczyną były oczywiście zniszczenia wojenne. Ponad pięćdziesiąt procent budynków zostało zniszczonych w większym lub mniejszym stopniu. Nowe władze inwestowały raczej w budowanie fabryk, obiektów użyteczności publicznej, które oczywiście też były potrzebne, niż w zwykłe budynki mieszkalne. Te proporcje zmieniły się dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęły powstawać firmy prywatne.