Powiedzmy już, że upatrzyliśmy sobie piękną działkę, która spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Teraz trzeba zająć się sprawami bardziej formalnymi. Przede wszystkim sprawdźmy, jak wygląda sprawa własności działki. Jeśli kupujemy działkę od gminy, wtedy z reguły sprawa własności jest uregulowana i nie powinniśmy mieć żadnych problemów formalno-prawnych. Natomiast przy kupowaniu działki z rąk prywatnych należy sprawdzić stan prawny działki. Chodzi o to, by działka nie była zadłużona, należała do jednego właściciela lub, by wszyscy właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż i nie było innych tego typu problemów.

 

W tym celu należy poprosić o wypis z księgi wieczystej. Wtedy będziemy wiedzieli już wszystko i świadomie podejmiemy decyzję. Co prawda taki wypis kosztuje, ale przecież nasz spokój jest najważniejszy. Warto też sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. Przecież nie wszystkim zależy na tym, by w pobliżu biegła trasa szybkiego ruch lub w przyszłości miał być pobudowany supermarket lub inny obiekt, na którego sąsiedztwie niekoniecznie nam zależy.