Kto odpowiada za organizację ruchu podczas remontu?

Projekt organizacji ruchu (Warszawa) zatwierdzany jest przez organ zarządzający daną drogą, może być to marszałek województwa (przy drogach wojewódzkich) lub starosta (przy drogach gminnych i powiatowych). Natomiast zarządcą ruchu na drogach krajowych jest Generalny Dróg Krajowych i Autostrad i to on zatwierdza projekty organizacji na nich ruchu. Może też powierzyć swoje zadania dotyczące ruchu na drogach krajowych odpowiedniemu marszałkowi województwa. Projekt organizacji ruchu do zatwierdzenia mogą przedstawić następujące instytucje: zarząd drogi, organ zarządzający ruchem drogowym, inwestor albo jednostka, która realizuje dane przedsięwzięcie związane między innymi z robotami drogowymi, ruchem kolejowym lub przebiegiem turystycznych szlaków. Organem odpowiadającym za plan, przebudowę...

Czytaj więcej